Uchwała Nr 3/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian