Uchwała Nr 4 /Kd /2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian