Uchwała Nr 5/D/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian