Uchwała Nr 7/I/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian