Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja I
  • Data podjęcia (podpisania) 21.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.11.2018
  • Data wejścia w życie 21.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego I/4/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 18a ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )), § 51 pkt1-4 Regulaminu Rady Gminy Dąbrowa Biskupia stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Dąbrowa Biskupia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 2572 oraz z 2018r. poz. 5401)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian