Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2014
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 04.12.2014
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.12.2014
  • Data wejścia w życie 04.12.2014
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego II/13/2014
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)), art.8 ust.2, art.36 ust. 2,3,4, art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202), § 3 ust.2, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013r. poz.1050)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian