Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2019
  • Data wejścia w życie 01.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6188
  • Nr aktu prawnego II/5/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000,1349 i 1432), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 ,1588,1669,1693 i 1722)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian