Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2014
  • Status Uchylony
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 04.12.2014
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2015
  • Data wejścia w życie 01.01.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 09.12.2014
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3655
  • Nr aktu prawnego II/6/2014
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) , art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 )
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian