Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.01.2019
  • Data wejścia w życie 18.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.01.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 44
  • Nr aktu prawnego III/14/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian