Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2015


  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2014
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2014
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2014
  • Data wejścia w życie 30.12.2014
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego III/17/2014
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2015
  • Podstawa prawna wydania art.4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm. )), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 )
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian