Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2015 – 2025

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2014
  • Status Uchylony
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2014
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2015
  • Data wejścia w życie 01.01.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego III/21/2014
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2015 – 2025
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian