Uchwała nr III/6/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wystąpienia Gminy Dąbrowa Biskupia z Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Mieście Inowrocław

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2010
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 16.12.2010
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.12.2010
  • Data wejścia w życie 16.12.2010
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego III/6/2010
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wystąpienia Gminy Dąbrowa Biskupia z Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Mieście Inowrocław
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), § 56 ust.1 Statutu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Mieście Inowrocław (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2005 r. Nr 51, poz. 1013 )
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian