Uchwała nr III/9/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2010
  • Status Uchylony
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 16.12.2010
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2011
  • Data wejścia w życie 01.01.2011
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego III/9/2010
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie
  • Podstawa prawna wydania art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U .z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz.679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian