Uchwała nr IV/15/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2010
  • Status Zmieniony
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2010
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2010
  • Data wejścia w życie 30.12.2010
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/15/2010
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „ c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian