Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania uchwały sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 24.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.09.2019
  • Data wejścia w życie 24.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IX/68/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania uchwały sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich
  • Podstawa prawna wydania art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm. )), art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm. ))
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian