Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

  • Rodzaj aktu prawnego Grzegorz Pomianowski
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 24.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.10.2019
  • Data wejścia w życie 15.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.09.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5070
  • Nr aktu prawnego IX/69/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
  • Podstawa prawna wydania art.30 ust. 6, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245, z 2019 r. poz. 730 i 1287)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian