Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.04.2019
  • Data wejścia w życie 25.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 26.04.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2548
  • Nr aktu prawnego VI/44/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian