Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej i utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2019
  • Data wejścia w życie 27.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VIII/59/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej i utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej
  • Podstawa prawna wydania art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i 7, art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 869)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian