Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3809
  • Nr aktu prawnego XI/65/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian