Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.11.2015
  • Data wejścia w życie 25.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XI/67/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian