Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.12.2019
  • Data wejścia w życie 14.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.11.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6388
  • Nr aktu prawnego XI/83/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. )), art. 87 ust.1 i ust. 4, art. 92 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm. ))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian