Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2020
  • Data wejścia w życie 01.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.11.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6391
  • Nr aktu prawnego XI/87/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm. )), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm. ))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian