Uchwała nr XII/93/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011

w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Przejdź do uchwały

Informacje

Rejestr zmian