Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca porządek obrad XII sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.12.2019
  • Data wejścia w życie 19.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XII/93/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca porządek obrad XII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm. ))
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian