Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2020
  • Data wejścia w życie 01.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.12.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 7596
  • Nr aktu prawnego XII/96/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póżn. zm. )) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian