Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi finansowej w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.12.2019
  • Data wejścia w życie 19.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XII/98/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powierzenia wspólnej obsługi finansowej w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ))
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian