Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2020
  • Data wejścia w życie 27.11.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIX/157/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  • Podstawa prawna wydania art.18 ust.2 pkt 15ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian