Uchwała nr XLV/308/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010

w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Przejdź do uchwały

Informacje

Rejestr zmian