Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Uchylony
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.06.2016
  • Data wejścia w życie 24.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 09.06.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1965
  • Nr aktu prawnego XVI/102/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 3 ust. 1, art. 8 ust 1, art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian