Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.06.2020
  • Data wejścia w życie 25.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/132/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18a ust. 3 w związku z art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ))
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian