Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.08.2020
  • Data wejścia w życie 01.08.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.07.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3367
  • Nr aktu prawnego XVI/141/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2020r poz. 713) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, art. 6k, ust. 1 pkt.1, ust. 2a pkt 1 i ust 3, ust 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm. ))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian