Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 czerwca 2020 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.06.2020
  • Data wejścia w życie 25.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/144/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 czerwca 2020 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 870),
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian