Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.06.2020
  • Data wejścia w życie 25.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/145/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy
  • Podstawa prawna wydania art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy Dąbrowa Biskupia stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Dąbrowa Biskupia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 2572 oraz z 2018r. poz. 5401),
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian