Uchwała Nr XVII/146/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Biskupiej przez Gminę Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 15.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.09.2020
  • Data wejścia w życie 15.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVII/146/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Biskupiej przez Gminę Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.1)),
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian