Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Biskupia na rok szkolny 2020/2021

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 15.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.09.2020
  • Data wejścia w życie 02.10.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 17.09.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4400
  • Nr aktu prawnego XVII/149/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Biskupia na rok szkolny 2020/2021
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 )
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian