Uchwała nr XVIII/168/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej i skierowaniu do opiniowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian