Uchwała Nr XX/160/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca porządek obrad XX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2020
  • Data wejścia w życie 21.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym "Nie dotyczy"
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/160/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmiany porządku obrad
  • Podstawa prawna wydania art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian