Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.01.2021
  • Data wejścia w życie 12.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.12.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6749
  • Nr aktu prawnego XX/161/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm., art. 87 ust. 1 i 4, art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian