Uchwała Nr XX/162/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021 – 2028”

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2020
  • Data wejścia w życie 21.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/162/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021 – 2028”
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. w związku z art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian