Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Zmieniony
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.01.2021
  • Data wejścia w życie 12.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.12.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6750
  • Nr aktu prawnego XX/163/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028
  • Podstawa prawna wydania art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian