Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2020
  • Data wejścia w życie 21.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/166/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 r.
  • Podstawa prawna wydania art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian