Uchwała Nr XX/167/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2020
  • Data wejścia w życie 21.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.12.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorksiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6752
  • Nr aktu prawnego XX/167/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian