Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

Relacje

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Zmieniony
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2021
  • Data wejścia w życie 01.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.12.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6753
  • Nr aktu prawnego XX/169/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok
  • Podstawa prawna wydania podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian