Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021 – 2033

Relacje

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Zmieniony
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2021
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/170/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021 – 2033
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian