Uchwała nr XXII /151/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012

w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Przejdź do uchwały

 

Informacje

Rejestr zmian