Uchwała nr XXIII/162/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2012
  • Status Zmieniony
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 13.12.2012
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.01.2013
  • Data wejścia w życie 05.01.2013
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 21.12.2012
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3738
  • Nr aktu prawnego XXIII/162/2012
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  • Podstawa prawna wydania art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz.13 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian