Uchwała nr XXIV/138/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2008

w sprawie Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

Przejdź do uchwały

 

Informacje

Rejestr zmian