Uchwała nr XXIX/208/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2013
  • Data wejścia w życie 27.06.2013
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIX/208/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok.
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian