Uchwała nr XXV/146/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian