Uchwała nr XXV/147/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora oraz ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”,dla jednostek oświatowych których organem prowadzacym jest Gmina Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian